Duomenų saugojimo santrauka

Šioje santraukoje pateikiamos vartotojo duomenų saugojimo numatytosios kategorijos ir saugojimo tikslai. Tam tikros sritys gali turėti daugiau konkrečių kategorijų ir tikslų nei nurodyta čia.

Svetainė

Tikslas

Saugojimo periodas
No retention period was defined

Naudotojai

Tikslas

Saugojimo periodas
No retention period was defined

Kurso kategorijos

Tikslas

Saugojimo periodas
No retention period was defined

Kursai

Tikslas

Saugojimo periodas
No retention period was defined

Veiklos moduliai

Tikslas

Saugojimo periodas
No retention period was defined

Blokai

Tikslas

Saugojimo periodas
No retention period was defined