Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindų kursas skirtas pradedantiesiems buhalteriams, norintiems suformuoti tvirtus buhalterinės apskaitos pagrindus bei įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų buhalterio darbe.
Kurso metu sužinosite:

 • kuo svarbi ir kam skirta buhalterinė apskaita;
 • kas yra turtas ir nuosavybė, pajamos ir išlaidos skaičiuojant balanso principą;
 • kaip registruojami pokyčiai kredite ir debete;
 • kas sudaro sąskaitų planus;
 • kaip pildomos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos;
 • kokiais būdais įforminamas ir skaičiuojamas nusidėvėjimas ilgalaikiui turtui;
 • kokiais metodai apskaičiuojamos atsargos;
 • kaip tvarkomi atskaitingų asmenų duomenys avanso apyskaitoje;
 • kaip apskaičiuojamos bazinės kuro sąnaudų normos ir jų didinimai / mažinimai;
 • kokia yra darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka;
 • kaip apskaičiuojami ir apmokestinami dienpinigiai komandiruotėms;
 • kokios ir kaip pildomos pagrindinės pranešimų formos Sodrai;
 • kokios ir kaip pildomos deklaracijos formos Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • kokios yra svarbiausios datos pranešimų Sodrai pateikimui.

Išklausę kursą, Jūs turėsite aktualių buhalterinių ir mokesčių apskaitos žinių ir praktinių gebėjimų savarankiškai apskaičiuoti mokesčius ir parengti ataskaitas.