Projekto „Moterų iš etninių mažumų įgalinimas per socialinio verslo įmones“ (EMwoSE) tikslas – padidinti moterų iš etninių mažumų užimtumą, suteikiant joms žinias, praktinius įgūdžius ir konsultacijas, reikalingas norint įsitraukti į socialinio verslo įmonių pasaulį.

Siekdama šio ambicingo tikslo, EMwoSE projekto komanda atsižvelgė į kliūtis, su kuriomis potencialiai susiduria sudėtingomis sąlygomis gyvenanti moteris: dabartinės įsidarbinimo sąlygos, įgūdžių spragos, psichologinės ir kultūrinės kliūtys.

Projekto moduliuose pateikiama tiek teorinė informacija, tiek ir naudingos nuorodos į reikalingas skaitmenines priemones ir vaizdo įrašus.

Kiekvieno modulio pabaigoje rasite trumpą testą, kad galėtumėte pasitikrinti modulių metu įgytas žinias, taip pat praktinius patarimus, kurie leis teorinę modulių dalį išbandyti praktiškai.